ورود عضویت

کلمه عبور یادتون نیست؟

جرات کن و به بهترین کسی که می تونی تبدیل شو!

حس نگاری برتر ساناز:

خدایاماراببخش به خاطراینکه هربار بجای شکرگزاری از تو کفرگفتیم وازتو بیشترخواستیم ببخش ازاینکه هر اتف [...]

0 پست | 12 حس‌نگاری | 10 دنبال‌کننده | بازدید از مطالب

ساناز ...

حس‌نگاریپستمورد پسنددنبال‌کنندگان

آخرین حس‌نگاریها

خوشحالی یعنی داداش داشته باشی.

0

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید


خدایاماراببخش به خاطراینکه هربار بجای شکرگزاری از تو کفرگفتیم وازتو بیشترخواستیم ببخش ازاینکه هر اتفاق بدی که می افتاد توراسرزنش میکردیم بااینکه تو تقصیری نداشتی،ماراببخش بخاطراینکه هراتفاق خوبی که می افتاد بجای شکرگزاری ازتو،میگفتیم ازشانس واقبالمان بود و ببخش که باعث شدیم با این کارازتو دورترشیم .

0

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید


خوشحالی یعنی فــــــــــــــروردینـــــــــــــــــی باشی.

9

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید


خوشبختی واقعی...

0

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید


دوستت دارم...????????????

0

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید


بهتـــــــــــــــرین حس و بهتـــــــــرین هدیـــــــــه دنیـــــــا.

0

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید


بهترین حس .

0

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید


حس خوب یعنی خاطرات شیرین.

0

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید


حس خوب یعنی : توی فصل پاییز روی برگای خشک شده پاییزی قدم بزنی.

4

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید


یه حس عالی با دیدن این عکس.

0

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید


یه حس خوب .

4

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید


خوشحالی یعنی یه جعبه هدیه پراز شکلات????????????

0

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید