ورود عضویت

کلمه عبور یادتون نیست؟

جرات کن و به بهترین کسی که می تونی تبدیل شو!

حس نگاری برتر امیر:

حس خوب یعنی داشتن دوستی که توی خوشی و غم کنارت باشه و با خل بازیاش نزاره تو خودت بری... دوستی که اگر [...]

0 پست | 2 حس‌نگاری | 2 دنبال‌کننده | بازدید از مطالب

امیر ...

حس‌نگاریپستمورد پسنددنبال‌کنندگان

آخرین حس‌نگاریها

حس خوب یعنی داشتن دوستی که توی خوشی و غم کنارت باشه و با خل بازیاش نزاره تو خودت بری... دوستی که اگر یه روز ازت خبری نشد نگرانت بشه و سراغتو بگیره...

0

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید


حس خوب یعنی داشتن یه هدف بزرگ برای زندگی...

0

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید