ورود عضویت

کلمه عبور یادتون نیست؟

حس زیباییست... همین!
این شما هستید که با نوع نگاهتون به این جمله، به این فلسفه معنی می‌دید !

بهش فکر می‌کنم

امید و ارزو های بسیار بزرگ

همشون یک هدف واهی یا فراتر از ان ؟

از زمانی که به دوره نوجوانی وارد میشدم احساس میکردم حس من فرق کرده افکار من بزرگ تر شده .

ایده های جدید ارزو های جدید به هرکی گفتم گفتن دست از خیال پردازی بردار دنیا فرق میکنه .

نمیدونم این حس تنها در من است یا در همه افراد ؟

گاهی

2

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید