ورود عضویت

کلمه عبور یادتون نیست؟

جرات کن و به بهترین کسی که می تونی تبدیل شو!

حس نگاری برتر مرینا:

حس خوب یعنی داشتن برادر زاده ی با نمک [...]

0 پست | 11 حس‌نگاری | 20 دنبال‌کننده | بازدید از مطالب

مرینا  Merina

حس‌نگاریپستمورد پسنددنبال‌کنندگان

آخرین حس‌نگاریها

چ

3

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید


عزاداری تون قبول باشه

0

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید


حس خوب یعنی زیارت امام رضا

7

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید


حس خوب یعنی شوهرت بهت افتخار کنه

2

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید


حس خوب یعنی تا توانی دلی بدست آوری

0

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید


حس خوب یعنی ختم قرآن شبهای ماه رمضان

0

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید


حس خوب یعنی اینها الگوی زندگی ما هستند

1

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید


حس خوب یعنی داشتن برادر زاده ی با نمک

1

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید


حس خوب یعنی نهار جمعه تو هوای شرجی ماهی کباب باشه

3

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید


حس خوب یعنی داشتن دوتا گل پسره خوب وشاداب

5

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید


حس خوب یعنی یک شوهر زن ذلیل داشتن

12

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید