ورود عضویت

کلمه عبور یادتون نیست؟

جرات کن و به بهترین کسی که می تونی تبدیل شو!

حس نگاری برتر طاها:

امید، بهترین سرمایه برای ادامه زندگی است... باد با چراغ خاموش کاری ندارد اگر در سختی هستی , بدان که [...]

0 پست | 4 حس‌نگاری | 7 دنبال‌کننده | بازدید از مطالب

طاها حسینقلی زاده

حس‌نگاریپستمورد پسنددنبال‌کنندگان

آخرین حس‌نگاریها

زمین در انتظار تولد یک برگ.....

من در حال شمارش معکوس.....

صفر همیشه پایان نیست.......

گاه آغاز پرواز است.......

0

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید


مــــا به آرزوهایمان

یک رسیدن

بدهـــکاریم...

2

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید


امید، بهترین سرمایه برای ادامه زندگی است...

باد با چراغ خاموش کاری ندارد
اگر در سختی هستی , بدان که روشنی...

4

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید
آنچه شما درباره ی خود فکر می کنید
بسیار مهم تر از
اندیشه هایی است که
دیگران درباره شما دارند..

1

برای ارسال دیدگاه، به اکانت خودتون وارد بشید